Rýchlosť rozpúšťania obmedzená absorpcia význam

3566

V tejto prvej fáze farmakokinetike je ich absorpcia v tráviacom trakte. S vekom klesá sací plochou tráviacich orgánov, zažívacieho pokles funkcie sekrečné žľazy a enzymatickú aktivitu tráviacich štiav, znížený prietok krvi do mezenterických plavidla - všetky viesť k pomalší rýchlosti rozpúšťania lieku a …

S vekom klesá sací plochou tráviacich orgánov, zažívacieho pokles funkcie sekrečné žľazy a enzymatickú aktivitu tráviacich štiav, znížený prietok krvi do mezenterických plavidla - všetky viesť k pomalší rýchlosti rozpúšťania lieku a … KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Rýchlosť šírenia požiaru, drevený obklad budov ABSTRACT The paper deals with a small sample testing method that allows assessment of wood-based façade materials in terms of the rate of spread of fire on their surface. KEYWORDS: Fire propagation rate, wooden tiling of buildings 1. ÚVOD - ŠÍRENIE POŽIARU PO FASÁDACH Planéta vedomostí je vzdelávací portál pre školy, učiteľov, žiakov a širokú verejnosť. Portál obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.

  1. Centrálne banky a federálny rezervný systém, kapitola 13
  2. Kolko je denny prejazd pri eos

Otáčky určíme zo vzťahu : 1000.v n = [min-1 π.D] Rezné podmienky : Hrubovanie Hladenie ĺbka rezu p [mm] 0,5 0,11 in-1] 82 h a 3 1 posuv f [mm] rezná Biodostupnosť liekov triedy 2 je obmedzená rýchlosťou rozpúšťania. Na základe ich vysokej permeability sa v posledných rokoch zameriavalo na zvýšenie rozpustnosti, þo by malo za následok zvýšenie biodostupnosti. 3 Patria sem lieþivá ako chlórpromazín, diflunisal aj indomethacín.12 Disoluný profil sa riadi V tejto prvej fáze farmakokinetike je ich absorpcia v tráviacom trakte. S vekom klesá sací plochou tráviacich orgánov, zažívacieho pokles funkcie sekrečné žľazy a enzymatickú aktivitu tráviacich štiav, znížený prietok krvi do mezenterických plavidla - všetky viesť k pomalší rýchlosti rozpúšťania lieku a jeho absorpcie. Rýchlosť rozpúšťania je tím väčšia, čím väčšia je styková plocha medzi rozpúšťanou látkou a rozpúšťadlom. Zvyšovanou teplotou rozpustnosť látky obyčajne stúpa, no pri ochladzovaní sa nadmerné množstvo tuhej látky premení na kryštáliky. Rýchlosť, akou sa mykorhízne huby reprodukujú a kolonizujú hostiteľské rastliny môže byť ovplyvnená zásahmi, ako sú hnojenie, striedanie plodín, úhorovanie a obrábanie pôdy.

1.1 Úvodné ustanovenie. Predkladaná rozborová úloha Analýza metód vyhodnocovania znečisťovania ovzdušia z cestnej dopravy bola spracovaná na základe 

Orálna absorpcia potravy sa vykonáva v malom množstve. Praktický význam vstrebávanie len niektoré liečivá (napr nitroglycerín, Validol).

Rýchlosť rozpúšťania obmedzená absorpcia význam

Prioritnú podávaciu zásuvku by ste mali používať na podávanie jedného listu papiera, obálky, pohľadnice, štítku alebo fólie. Prioritná vstupná zásuvka sa tiež 

Rýchlosť rozpúšťania obmedzená absorpcia význam

4.5 Liekové a iné interakcie absorpcia, t.j. hodnota ε, čo ajväčšia, tzv. absorpč vé uaxi uu u. Ako uôže ue era ví u absorba vcie sta voviť ko vce vtrácie v zmesi dvoch zložiek?

Rýchlosť rozpúšťania obmedzená absorpcia význam

Rozpustnosť. Solubilizácia. Solubilizátory. Rýchlosť rozpúšťania tuhých látok, vzťah k biologickej dostupnosti. Aromatické vody.

Rýchlosť rozpúšťania obmedzená absorpcia význam

Bioklasifikaþný systém je teda základným nástrojom pri vývoji liekov, najmä pri vývoji orálne podávaných liekov. Kritérium pre klasifikáciu rozpustnosti podľa FDA (The Food and Drug 1 Fyzika rentgenových paprsků Absorpce rentgenového záření • rtg. paprsky – -elektromagnetické záření o λ ∼ 10 4 – 10 nm • nejčastěji využívaná oblast s vlnovou délkou 0.1 … 2. periférnu – jej význam je v orientačnej schopnosti človeka, zachytáva pohyb, ale nerozlišuje tvar predmetov. V oblasti tzv. jasného (efektívneho) videnia človek nevie rozlíšiť detaily predmetu, periférne (informatívne) videnie neumožňuje rozoznávanie jednotlivých predmetov. Zorné podmienky majú pre … - rýchlosť reakcie je tým väčšia, čím má tuhý reaktant väčší povrch - na povrchu je viac častíc, a preto dochádza za určitý čas k väčšiemu počtu zrážok 4.

Absorpcia látok vykonáva v gastrointestinálnom trakte. No intenzita tohto procesu v rôznych oddeleniach nie sú rovnaké. Orálna absorpcia potravy sa vykonáva v malom množstve. Praktický význam vstrebávanie len niektoré liečivá (napr nitroglycerín, Validol). V žalúdku, … Príklad 5- Absorpcia MB - Príklad 5: Absorpcia Absorpčným olejom sa vypierajú zložky plynnej zmesi v protipúdovej absorpčnej kolóne pri tlaku 981 kPa a teplote 35 °C. Na hlavu kolóny sa privádza 8,909 m3/h absorpčného oleja a na dno kolóny plyn obsahujúci 10 mol. % n-pentánu a metán s izobutánom v objemovom pomere 37,5 : 7.5.

Rýchlosť rozpúšťania obmedzená absorpcia význam

Absorpcia levodopy do krvi poskytuje špeciálny transportný systém pre neutrálne a aromatické aminokyseliny. V tomto ohľade potraviny bohaté na bielkoviny môžu ťažko absorbovať levodopu z čreva. 7 Rýchlosť rozpúšťania tuhých látok, vzťah k biologickej dostupnosti. 8 Povrchové a medzipovrchové javy v kvapalných sústavách. 9 Koloidné systémy.

Rýchlosť rozpúšťania je tím väčšia, čím väčšia je styková plocha medzi rozpúšťanou látkou a rozpúšťadlom. Zvyšovanou teplotou rozpustnosť látky obyčajne stúpa, no pri ochladzovaní sa nadmerné množstvo tuhej látky premení na kryštáliky. Rýchlosť, akou sa mykorhízne huby reprodukujú a kolonizujú hostiteľské rastliny môže byť ovplyvnená zásahmi, ako sú hnojenie, striedanie plodín, úhorovanie a obrábanie pôdy. Narušenie pôdy napríklad obrábaním môže znížiť účinnosť mykorhíznej symbiózy a tým aj absorpcie P hostiteľskou rastlinou. Pasívny príjem vody závisí v prvom rade od faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť transpirácie. Pasívny príjem tvorí až 95 % z celkového príjmu vody rastlinou. Najväčší význam pre príjem vody majú absorpčné trichómy rizodermy nazývané koreňové vlásky (rizímy).

cincinnati basketbal
ücretsiz logo siteleri
čo presne robí ťažba bitcoinov
bezplatná kreditná karta anz
cena akcie skb asx
údaje o digitálnych aktívach
kolko je 750 eur

Cibuľa kuchynská, /Allium cepa/ z čeľade Alloideae, patrí medzi najvýznamnejšie druhy zeleniny. O jej prednostiach sa presvedčili ľudia už v dávnych dobách a niet pochýb o tom, že prvými ochucovadlami, ktoré začali ľudia používať boli cibuľa a pór.

rýchlosť rozpúšťania vápenca v HCl vzrastá s koncentráciou roztoku kyseliny. Rýchlosť korózie betónu v agresívnych náporových vodách tiež vzrastá s koncentráciou agresívnej zložky vo vode. 3. Teplota.

Planéta vedomostí je vzdelávací portál pre školy, učiteľov, žiakov a širokú verejnosť. Portál obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.

Rýchlosť rozpúšťania tuhých látok, vzťah k biologickej dostupnosti. Kvapaliny na perorálne použitie. Kožné kvapalné lieky. Výroba kvapalných liekov aplikovaných na kožu (disperzie molekulové, hrubé). 5. Výluhy z rastlinných drog a čerstvých rastlín.

Lieky získavané extrakčnými metódami. Fyzikálno-chemické aspekty vylúhovania drog. Extrakčné metódy.